• Đồng Hồ Thanh Tuấn Freeship toàn quốc cho mọi đơn hàng.
  • Các bên liên kết vận chuyển bao gồm: J&T, GiaoHangNhanh, GiaoHangTietKiem, Vietel Post...
  • Thời gian nhận hàng từ 2 đến 5 ngày tùy thuộc vào vị trí địa lý cũng như bên vận chuyển (không tính Chủ Nhật)

 

 

0963294028